STEBEL

Ing. Zbyhněv Stebel, Klemensova 7, 811 09 Bratislava

Firma STEBEL Vám ponúka nasledovné služby:

Polský jazyk - Slovenský jazyk:

 • Tlmočenie - konsekutívne, simultánne
 • Preklady dokumentov
 • Zabezpečujeme viacero tlmočníkov pre požský jazyk na vysokej odbornej úrovni
 • Organizovanie konferencií a seminárov so zabezpečením tlmočníckej techniky a tlmočenia do viacerých jazykov
 • Obchodná a sprostredkovatežská činnos v rámci vyhžadávania partnerov na požskom trhu a opačne

 •  

  E-mail: stebel@stebel.sk

  MT: +421905859586

  MT: +421905365756

  MT: +421907744288


  Počet návštev:

  Posledná aktualizácia : 1.8.2016.